Denna maskin är utrustad med en 16 m fjärrstyrd borrmast från Klemm.
Maskinen bär, reser och tiltar borrmasten.
Den tillhandahåller även hydrauloljetrycket för masten, en vattenpump och två svetsar.